خدمات تخصصی دکتر مهتاب رفاهی

درمان عفونتهای ویروسی و باکتریال

درمان عفونتهای ویروسی و باکتریال کودکان و نوزدان از خدمات برجسته خانم دکتر دکتر مهتاب رفاهی متخصص کودکان فوق تخصص نوزادان خدمات دکتر مهتاب رفاهی…

اندازه و درمان زردی نوزاد

اندازه گیری زردی نوزادان و درمان آن از خدمات تخصصی خانم دکتر مهتاب رفاهی دکتر مهتاب رفاهی متخصص کودکان فوق تخصص نوزادان خدمات دکتر مهتاب…

بررسی و کنترل رشد نوزادان و شیر خواران

کنترل رشد و تکامل نوزادان، شیرخواران و کودکان از دیگر خدمات تخصصی خانم دکتر مهتاب رفاهی می باشد. کنترل رشد و تکامل نوزادان کنترل رشد…

ویزیت و معاینه و مشاوره های فوق تخصصی

ویزیت و معاینه تخصصی کودکان و نوزادان از خدمات خانم دکتر مهتاب رفاهی می باشند. ارائه مشاوره در زمینه های : مراقبت های پوستی نوزادان…

شروع به تایپ کنید و Enter را برای جستجو وارد کنید

سبد خرید